Motions database

Som oppositionsparti är det vår demokratiska och parlamentariska skyldighet att kritiska granska alla de beslut och de planer den styrande majoriteten fattar. Detta görs genom motioner, förslag, interpellationer, frågeställningar och insändare.

Politisk program

En levande landsbygd är grunden för varje samhälle. Skolor, hälsocentraler, tandvård, bra vägar, gång o cykelbanor, kollektiva kommunikationer, och småhus för äldre måste finns på landsbygden. Kommunen skall prioritera inköpen från sitt närområde.

Insändere

Genom våra insändare gör vi invånarna uppmärksamma på problem i den kommunala verksamheten. De flesta insändarna omvandlar vi också till motioner. Påverkan blir därmed dubbel för att få till stånd förbättringar för alla i kommunen.

Kontakta os

Är det något du vill göra oss uppmärksamma på går det bra att kontakta oss genom formulär, mejl eller på telefon.

– Senaste motioner –

Filter för pornografi i skolorna

Bakgrund: Då hela världen finns tillgänglig i barnens mobiltelefoner kan det vara svårt att veta vad det egentligen tittas på under raster och ensamma eftermiddagar. I Sverige är medelåldern för pojkar att första gången medvetet börja konsumera pornografi 12.3 år. De...

Bondökanalens broöppning

Bakgrund: När klaffbron var testad och klar i juni 2016 så flaggades det för att begärda broöppningar i framtiden skulle skötas via fjärrstyrning med hjälp av kameraövervakning av väg- och sjötrafiken. Kommunens projektledare Per Andersson sa då att ”det ska bli...

Fritt Wifi på alla äldreboende och servicehus

Inom vården blir den digitala tekniken allt viktigare. På allt fler ställen i landet kan invånarna själva läsa sina journaler genom olika typer av nättjänster, det med argumentet att patienterna ska bli mer delaktiga och få lättare att själva kunna fatta beslut och...